Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Duy trì giấy phép kinh doanh vận chuyển HK của Mekong Air

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận duy trì Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Mekong Air đến hết ngày 31/12/2014.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam theo dõi, giám sát, kiểm tra thực tiễn, hướng dẫn, chỉ đạo Mekong Air trong việc duy trì Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không để thực hiện tái cơ cấu và khai thác trở lại.
Nếu hết thời hạn 31/12/2014,  Mekong Air không tổ chức khai thác trở lại, Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam sẽ thực hiện các thủ tục hủy bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Mekong Air theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét