Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

FedEx tăng phụ phí nhiên liệu

FedEx Corp cho biết họ sẽ tăng phụ phí nhiên liệu đối với một số dịch vụ giao hàng vào năm sau sẽ bắt đầu tính phí giao hàng trên bộ dựa trên khối lượng kiện hàng đối với tất cả các kiện hàng.

Mức tăng 3 điểm phần trăm phụ phí nhiên liệu sẽ được áp dụng từ 2/6 đối với các chuyến hàng thuộc FedEx Freight trong khu vực tiếp giap Hoa Kỳ, trong khu vực Canada, và giữa Mỹ và Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Virgin Islands và Canada.

FedEx cho biết mảng vận chuyển hàng hóa cập nhật các phụ phí nhiên liệu cho Hoa Mỳ và Canada hàng tuần dựa trên giá nhiên liệu diesel trung bình được công bố.

Theo Cargonews Asia

0 nhận xét:

Đăng nhận xét