Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Không để xe quá tải vượt Trạm kiểm tra tải trọng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Trạm kiểm tra tải trọng xe xử lý tình trạng xe quá tải vượt trạm.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau hơn một tháng đồng loạt triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên cả nước đã xuất hiện tình trạng nhiều trạm để cho xe vận chuyển quá tải vượt qua, chỉ dừng xe kiểm tra một chiều, chiều còn lại vẫn để xe vận chuyển hàng hóa  quá tải qua trạm, đặc biệt là vào lúc giao ca ban đêm. Tình trạng này cho thấy các lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm chưa làm hết trách nhiệm.

Để khắc phục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các trạm bố trí làm việc theo ca, quy định rõ trách nhiệm của từng ca làm việc, có sổ sách ghi chép nhật ký của ca, bàn giao ca. Khi giao ca phải ghi rõ kết quả làm việc như số xe vào kiểm tra, số xe vi phạm, tình hình trong ca, các công việc còn tồn bàn giao cho ca sau giải quyết tiếp… và ký bàn giao.

Việc giao ca phải bảo đảm hoạt động bình thường, không để các xe vận chuyển hàng quá tải lợi dụng để vượt trạm. Khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, các lực lượng làm nhiệm vụ có biện pháp ngăn ngừa, không để cho các xe quá tải lợi dụng sơ hở, đêm tối để vượt trạm. Nếu để các tình trạng nêu trên xảy ra, lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm, đứng đầu là trạm trưởng, ca trưởng hoặc tổ trưởng của ca phải chịu trách nhiệm.

Chương trình thời sự (Đài PT-TH Hà Nội)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét