Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Sản lượng container tăng tại các cảng chính của Ấn Độ

Sản lượng container tại các cảng chính của Ấn Độ đã tăng 3.71% tính theo năm trong tháng 4, tháng đầu tiên của năm tài chính 2014-15, đảo ngược xu thế đi xuống trong năm 2013, theo những số liệu lưu thông mới nhất của Hiệp hội các cảng Ấn Độ.

Sản lượng hàng tháng tính chung ước đạt 636,000 TEU so với 613,000 TEU trong tháng 4/2013.

Số lượng các container qua Cảg Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva) tổng cộng đạt 364,000 TEU, tăng so với 351,000 TEU. cảng bờ tây, vốn nhận được hợp đồng 1.3 tỷ USD với PSA International xây dựng khu cảng thứ tư 4.8 triệu TEU, chiếm gần 60% tổng các chuyến hàng container vận chuyển đường biển của Ấn Độ.

Cảng Chennai xếp dỡ 119,000 TEU, giảm so với 120,000 TEU. Lưu thông tại cảng Tuticorin tăng từ 38,000 TEU lên 43,000 TEU.

Cảng Kolkata xếp dỡ 45,000 TEU, giảm so với mức 44,000 TEU. Lưu thông qua Khu cảng trung chuyển Vallarpadam, một cơ sở của DP World tại cảng Cochin tăng từ 24,000 TEU lên 29,000 TEU.

Hiệp hội các cảng Ấn Độ cho biết tổng sản lượng hàng hóa tại các cảng chính tăng 8.9% trong tháng tư đạt 47.4 triệu tấn so với 43.5 triệu tấn một năm trước.

Cảng Kandla dẫn đầu với sản lượng đạt 6.94 triệu tấn, theo sau là Paradip, với 6.4 triệu tấn; Nhava Sheva (Nehru), với 5.4 triệu tấn; Mumbai, với 5.05 triệu tấn; Visakhapatnam, với 5 triệu tấn; và Chennai, với 4.4 triệu tấn.

Trong năm tài chính 2013-14, kết thúc vào 31/4/2014, các cảng chính của Ấn Độ đã xếp dỡ được 555.5 triệu tấn hàng, tăng 1.78% so với 546 triệu tấn trong năm 2012-13. Tổng lưu thông container hàng năm giảm 3% tính theo năm, đạt 7.46 triệu TEU.

Theo The Journal of Commerce

0 nhận xét:

Đăng nhận xét