Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

“Nóng”: Hàng hóa vận chuyển qua Việt Nam phải đi theo chỉ dẫn mới

Từ ngày 1/8, việc vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải đi theo chỉ dẫn mới về những tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định. 
Xe tập kết tại cửa khẩu vì chưa được thông quan.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Thông tư số 15/2014 gồm 5 Điều hướng dẫn tuyến đường vận chuyển hàng  và các cặp cửa khẩu của Việt Nam để vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng  quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tuy nhiên, trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà Việt Nam là thành viên, có quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai phổ biến nhanh nội dung của Thông tư số 15 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc đề nghị phản hồi sớm về Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn kịp thời.

Thông tư quan trọng này nhằm thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ban hành ngày 20/12/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Được biết, Thông tư 15/2014/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành chính thức kể từ ngày 1/8/2014.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét