Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Xây dựng chiến lược người Việt dùng hàng Việt

Sau hơn 4 năm thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo được hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội về phong trào sản xuất và tiêu dùng hàng Việt. Tuy nhiên để chương trình triển khai có hiệu quả, thiết thực và bền vững, cần phải xây dựng chiến lược quốc gia.
Chưa đánh giá được kết quả cụ thể

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thấy: Năm 2013, sản xuất trong nước vẫn gặp khó khăn, hàng hóa tiêu thụ chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN); tâm lý sính hàng ngoại vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng. Song, cuộc vận động đã đạt được kết quả khả quan, nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, kết quả cuộc vận động đã giúp cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu vận chuyển hàng hóa bán lẻ tăng 12,6 %; chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,03%. Để có kết quả này, năm 2013, Bộ Công Thương đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định và dự thảo Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tổ chức nhiều hội nghị liên quan đến chắp nối cung - cầu từ sản xuất đến tiêu dùng thông qua các kênh phân phối truyền thống và hiện đại ở miền Bắc, Trung – Tây Nguyên và Nam bộ. Chỉ đạo doanh nghiệp thuộc Bộ mở rộng hệ thống phân phối đưa hàng tới tay người tiêu dùng, đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; Tăng cường kiểm tra xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy tỷ lệ người Việt có niềm tin vào hàng Việt đã tăng lên rõ rệt; nhưng chưa đánh giá được định lượng, mức độ gia tăng của các loại hàng hóa nên không đánh giá được kết quả. “Năm 2014, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra 5 thành phố trực thuộc trung ương, 2 tỉnh đồng bằng, 2 tỉnh miền núi để đánh giá về hàng Việt cũng như triển khai cuộc vận động” – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Cuộc vận động khuyến khích lòng yêu nước. Vì vậy, đối với các sản phẩm hàng Việt có chất lượng tương đồng với hàng nước ngoài thì nên chọn hàng trong nước sản xuất, bởi mỗi sản phẩm bán được thì một người Việt không mất việc làm.

Xây dựng chiến lược quốc gia về sử dụng hàng Việt

Đại diện Ban kinh tế Trung ương cho rằng, cuộc vận động đã có ảnh hưởng tốt tới thị trường, tuy nhiên để có tác dụng lâu dài phải nghiên cứu thể chế, xây dựng thành chiến lược, chỉ thị của Bộ Chính trị thì sức lan tỏa mới rộng và sâu hơn. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao- nhấn mạnh, việc xây dựng chiến lược là lợi ích quốc gia, không vi phạm tới các cam kết quốc tế và hội nhập.

Nhật Bản cũng khuyến khích người Nhật dùng xe Nhật. Việt Nam cũng vậy, xây dựng chiến lược người Việt dùng hàng Việt và chỉ khuyến khích chứ không bắt ép. “Muốn làm được điều này, bản thân các doanh nghiệp nội phải chủ động nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã sản phẩm, giả rẻ… mới kích thích được người tiêu dùng” – ông Sơn bày tỏ.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa kiến nghị Ban chỉ đạo sớm ban hành Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động. Đề án sẽ làm cơ sở xây dựng chiến lược tuyên truyền, quảng bá hàng hóa sản xuất trong nước, đồng thời vận động nâng cao ý thức, tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Để cuộc vận động đi sâu hơn nữa vào đời sống, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2014 cần tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, tuyền truyền và khuyến khích sản xuất. Thứ hai, đột phá trong công tác tuyên truyền để người tiêu dùng biết nhiều hơn đến hàng Việt, đặc biệt phải có sự hỗ trợ của nhà nước và bộ, ngành trong công tác truyền thông để người tiêu dùng có sự so sánh giữa hàng việt và hàng nước ngoài. Thứ ba, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là doanh nghiệp. Đối với các bộ, ngành không gắn liền với hàng hóa, tiêu dùng thì vận động chính công chức của bộ, ngành tích cực sử dụng hàng Việt, xây dựng chương trình hành động về hàng Việt. n

Thúy Hà - Đình Dũng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét