Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Sáu bộ phối hợp đo thời gian giải phóng hàng

Bộ Tài chính vừa đề nghị 5 bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Quốc phòng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp đo thời gian giải phóng hàng năm 2015.

Sáu bộ phối hợp đo thời gian giải phóng hàng

Theo đó, đối với hàng nhập khẩu, các đơn vị đo thời gian xử lý từ khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng/cửa khẩu đến khi được thông quan/giải phóng hàng và rời khỏi khu vực giám sát hải quan. Đối với hàng xuất khẩu, thời gian tính từ thời điểm doanh nghiệp đăng kí tờ khai hải quan đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng. Sẽ có 11 Chi cục Hải quan được đo thời gian giải phóng hàng năm 2015 đại diện cho ba phương thức vận chuyển hàng hóa gồm: Đường bộ; đường biển và đường hàng không, nhằm tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cải thiện môi trường cạnh tranh.

Theo giaothongvantai.com.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét