Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Tổng công ty Best Arkansas tại Mỹ

Các công ty con lớn nhất của Tổng công ty Best Arkansas, ABF® Hệ thống vận chuyển hàng hóa, Inc đã chuyển vận chuyển hàng hóa của Mỹ kể từ năm 1923. Ngày nay, với chuyên môn giả mạo trên chín thập kỷ của dịch vụ, ABF Freight là điểm chuẩn cho cả giao thông vận tải LTL khu vực và quốc gia.

Bài viết liên quan ; vận chuyển hàng hóa đi campuchia
Tổng công ty Best Arkansas tại Mỹ


ABF Freight cung cấp những mức cao của dịch vụ cá nhân không chỉ thông qua sự tương tác với khách hàng mà còn trong cách chúng ta xử lý của bạn hàng với các dịch vụ chăm sóc và chính xác. Bằng cách tập trung vào nhu cầu vận chuyển hàng hóa cụ thể, ABF Freight phục vụ như là một đối tác chuyên dụng liên tục tìm cách nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và đạt được hiệu suất tối ưu cho bạn và khách hàng của bạn.

Một sự tuân thủ một quy trình chất lượng đã được chứng minh có nghĩa là bạn có thể mong đợi hàng chăm sóc đặc biệt. Trong thực tế, hơn 99 phần trăm của các lô hàng được xử lý bởi ABF Freight được giao tuyên bố miễn phí, thiết lập một tiêu chuẩn cao về chất lượng và giá trị.

Mạng của các trung tâm dịch vụ địa phương có nghĩa là luôn luôn có một đại diện dịch vụ khách hàng gần đó để thảo luận về nhu cầu của chuỗi cung ứng cá nhân của bạn. Thêm vào đó, đội ngũ của chúng tôi tập trung của các chuyên gia giao thông giữ một chiếc đồng hồ end-to-end trên toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn.

Hay nhất của tất cả, nhân viên ABF Freight, đặc biệt là quản lý tài khoản của chúng tôi, được đào tạo để phục vụ như kinh doanh tư vấn tạo điều kiện cho bạn được hưởng lợi từ mối quan hệ với một người chuyên nghiệp sẽ giúp bạn dự đoán những thách thức chuỗi cung cấp và được trao quyền để đáp ứng với các giải pháp thuận lợi cá nhân hóa các nhiệm vụ trong tầm tay.

Tri Châu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét