Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Làm thế nào để Chọn dịch vụ khẩn

Giao hàng nhanh là một điều cần thiết cho tất cả các công ty, cho dù họ được đáp ứng nhu cầu theo mùa bất ngờ hoặc quản lý các lô hàng bằng ngoại lệ. Họ sử dụng các dịch vụ nhanh hay để di chuyển bưu kiện và các gói nhiệt độ nhạy cảm, sản phẩm đóng gói đặc biệt, equipment- quá khổ và tất cả mọi thứ ở giữa. Chi phí chỉ là thứ để kịp thời và dịch vụ, nhưng các chủ hàng phải xem xét nhiều yếu tố khi họ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để di chuyển hàng hóa nhanh hay không.

Cargo thường đơn giản chỉ cần di chuyển nhanh chóng để đáp ứng với một tắt máy, hoặc để đáp ứng yêu cầu của một phần quan trọng, có giá trị cao, hoặc giao hàng khẩn cấp. Dù là lý do, các chủ hàng và cung cấp dịch vụ cần phải ngay lập tức xem xét lựa chọn tiềm năng và giải quyết trên một giải pháp khả thi.

Sự cấp hoặc phạm vi địa lý của một động thái sẽ lệnh cho một lô hàng đi bằng đường hàng không hoặc mặt đất. Nhưng khách hàng thường ít quan tâm đến việc làm thế nào một lô hàng quan trọng được giao, miễn là nó đến nguyên vẹn và đúng thời hạn.
Làm thế nào để Chọn dịch vụ khẩn


Ngoài ra, có những tình huống phức tạp, có lô hàng cần phải được phục hồi và định tuyến lại qua nhiều chế độ. Ví dụ, nếu một công ty vận chuyển một sản phẩm bằng xe tải và một độ lệch thứ tự xảy ra, hàng hóa mà cần phải được đặt, nhanh chóng đưa ra khỏi hệ thống, sau đó lại nhanh. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự giao tiếp giữa người gửi hàng, người nhận hàng, và các đối tác vận chuyển để xác định tính cấp bách và làm việc cùng nhau để khám phá và thực hiện nghị quyết phù hợp.

Đôi khi một mức bổ sung của dịch vụ trắng găng tay là cần thiết để đảm bảo một lô hàng được phân phối ngoài dock tải. Du lịch trong nước và ngoài nước, một trật tự thời gian nhạy cảm có thể phải được chọn từ hoặc giao cho một đại lý hoặc bên trong một cơ sở để đáp ứng an toàn của khách hàng và nhu cầu an ninh.

Trong những tình huống này, các đối tác chuỗi cung ứng phải duy trì khả năng hiển thị trong suốt toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa . Điều này có thể kéo theo những thông tin thời gian thực và thông tin liên lạc giữa người gửi hàng và người nhận hàng trong một động thái point-to-point; hoặc nó có thể yêu cầu end-to-end tầm nhìn từ các tín hiệu nhu cầu ban đầu trở lại cho nhà cung cấp. Các đối tác trong chuỗi cung ứng nhanh hiểu yêu cầu quyết nhanh, nhanh hơn họ có thể đáp ứng với các giải pháp hiệu quả và kinh tế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét