Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Thu hút thêm phụ nữ vào các nghiệp vụ giao thông vận tải

Hơn 13 triệu người Mỹ bao gồm các lực lượng lao động vận chuyển hàng hóa , và gần một nửa trong số họ có đủ điều kiện để nghỉ hưu trong vòng 10 năm tới, theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. Không chỉ là lực lượng lao động đặc biệt này một dân số già hơn, nó cũng là nam chiếm ưu thế, như phụ nữ chiếm ít nhất là 13 phần trăm nghề vận chuyển trên toàn quốc, báo cáo của Cục Thống kê lao động.
Những con số này đã tạo ra cuộc thảo luận về làm thế nào để nâng cao nhận thức của các cơ hội nghề nghiệp để thúc đẩy tương lai của ngành giao thông vận tải, và đặc biệt là làm thế nào để sử dụng các hồ bơi chưa được khai thác các tài năng nữ.
Thu hút thêm phụ nữ vào các nghiệp vụ giao thông vận tải


PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Một sáng kiến ​​cung cấp một cách tiếp cận chiến lược để phát triển lực lượng lao động vận tải là các mạng lưới quốc gia cho lực lượng lao động giao thông vận tải (NOW), được tài trợ bởi Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ Federal Highway Administration. Mạng lưới này bao gồm năm trung tâm khu vực được tổ chức bởi Đại học Memphis, Đại học Vermont, Đại học Wisconsin-Madison, Đại học bang Montana, và California State University Long Beach.

Mạng lưới tọa độ khu vực dựa trên các chương trình đảm bảo sinh viên và cá nhân tìm kiếm lực lượng lao động reentry, chuyển đổi nghề nghiệp, hoặc thăng tiến nghề nghiệp được thực hiện nhận thức của các cơ hội, giáo dục cần thiết, đào tạo kỹ năng và cơ hội thành công.

Ngoài ra, các NNTW đang hợp tác với 100 tổ chức giao thông liên quan đến quốc gia thông qua những năm trung tâm khu vực để giúp thúc đẩy khả năng của mình để xác định các giải pháp cho những thách thức tài năng phát triển của ngành công nghiệp. VACO Logistics là một trong những người đầu tiên trong số này 100 quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Nhân lực .

Đông Nam Giao thông vận tải, lưu giữ trong các trường Đại học Memphis, để cung cấp một quốc gia tập trung vào việc thu hút phụ nữ vào nghề.

Phụ nữ chiếm 47 phần trăm lực lượng lao động nhưng có một đại diện thấp trong các ngành nghề vận chuyển hàng hóa  trên toàn quốc. Khoảng cách này đại diện cho một cơ hội tuyệt vời bởi vì bằng cách điền theo truyền thống vai trò nam giới thống trị, như những người trong giao thông vận tải, phụ nữ có thể kiếm được đến 30 phần trăm nhiều hơn họ sẽ ở một vai trò truyền thống nữ thống trị.

Phụ nữ trẻ chuyên nghiệp là một mục tiêu quan trọng vì chúng mang lại một nền tảng vững chắc trong các công nghệ mới nổi, một kỹ năng duy nhất để các thế hệ thiên niên kỷ. các chuyên gia giao thông phải có hành động để nâng cao nhận thức của các cơ hội trong vận chuyển. Họ cũng phải làm nổi bật tác động của xã hội mà các chuyên gia giao thông có trong cộng đồng của chúng tôi để khung ngành công nghiệp trong một cách đó là hấp dẫn hơn đối với phụ nữ.

Xây dựng nền tảng

Khi các công ty cho vay thời gian và chuyên môn trong quản lý tài năng với mạng lưới giao thông khu vực, chúng tôi có thể giúp phối hợp thực hành và các nguồn lực thành công ở tất cả các cấp độ trên việc giáo dục giao thông vận tải, lực lượng lao động và cộng đồng lao động. nền tảng này và hợp tác là rất quan trọng để phát triển các giải pháp cho những thách thức lực lượng lao động của ngành công nghiệp.

Khi các tổ chức nhiều hơn nữa từ tất cả các góc của đối tác công nghiệp vận tải có năm trung tâm khu vực của NNTW, chúng tôi sẽ có thể thu thập nghiên cứu định hướng mục tiêu có ý nghĩa và đo lường được, cũng như có thể đạt được phụ nữ chuyên nghiệp trẻ tuổi hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét